Ενημέρωση προτιμήσεων για cookies
07/12/2023

Σώμα Ευρωπαίων Ρυθμιστών για τις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες (ERGP) 25η συνεδρίαση της ολομέλειας

Το Σώμα Ευρωπαίων Ρυθμιστών για τις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες (ERGP) πραγματοποίησε τη δεύτερη Ολομέλειά του για το 2023, υπό την προεδρία του κ. Πέτρου Γαλίδη, Βοηθού Επιτρόπου Επικοινωνιών της Κύπρου (ΓΕΡΗΕΤ), με την υποστήριξη του Αντιπροέδρου Δρ. Σπύρου Παντελή, Αντιπροέδρου της Ελληνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), και της κας Emma Maraschin, Επικεφαλής της Μονάδας Ταχυδρομικών Υπηρεσιών της Σουηδικής Αρχής Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών (PTS) εκ μέρους του κ. Dan Sjöblom, Γενικού Διευθυντή της PTS.

Βουκουρέστι, 24 Νοεμβρίου 2023

Το Σώμα Ευρωπαίων Ρυθμιστών για τις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες (ERGP) πραγματοποίησε τη δεύτερη Ολομέλειά του για το 2023, υπό την προεδρία του κ. Πέτρου Γαλίδη, Βοηθού Επιτρόπου Επικοινωνιών της Κύπρου (ΓΕΡΗΕΤ), με την υποστήριξη του Αντιπροέδρου Δρ. Σπύρου Παντελή, Αντιπροέδρου της Ελληνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), και της κας Emma Maraschin, Επικεφαλής της Μονάδας Ταχυδρομικών Υπηρεσιών της Σουηδικής Αρχής Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών (PTS) εκ μέρους του κ. Dan Sjöblom, Γενικού Διευθυντή της PTS.

Η Ολομέλεια συμφώνησε επί του προγράμματος εργασίας του ERGP για το 2024 [ERGP PL II (23) 4], το οποίο καθορίζει τα έργα του ERGP για το επόμενο έτος σύμφωνα με τους στρατηγικούς πυλώνες της μεσοπρόθεσμης στρατηγικής του ERGP (MTS) 2023-2025: (1) επανεξέταση του ταχυδρομικού τομέα και του ρυθμιστικού του πλαισίου υπό το πρίσμα της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και της ψηφιοποίησης- (2) προώθηση μιας ανταγωνιστικής ενιαίας ταχυδρομικής αγοράς της ΕΕ στο πλαίσιο της αύξησης των παραδόσεων του ηλεκτρονικού εμπορίου- και (3) ενδυνάμωση των τελικών χρηστών και διασφάλιση μιας καθολικής υπηρεσίας προσανατολισμένης στον χρήστη.

Το 2024, το ERGP θα επικεντρώσει τις δραστηριότητές του στο περίγραμμα του μελλοντικού ρυθμιστικού πλαισίου, στις ανάγκες των ευάλωτων χρηστών για ταχυδρομικές υπηρεσίες, στη ρύθμιση της τιμολόγησης των τελικών χρηστών, στην πρόσβαση στην υποδομή για την παράδοση δεμάτων, στη διερεύνηση των δυνατοτήτων υποστήριξης της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας στο πλαίσιο του ρυθμιστικού πλαισίου και των βασικών δεικτών των ταχυδρομικών υπηρεσιών, καθώς και στην ποιότητα των υπηρεσιών, την προστασία των καταναλωτών και τη διαχείριση των παραπόνων.

Κατά τη διάρκεια της Συνεδρίας της Ολομέλειας, μεταδόθηκε βιντεοσκοπημένο μήνυμα της κας Liliia Malon από την Ουκρανική Ρυθμιστική Αρχή για τις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες, NCEC. Η Ολομέλεια εξέφρασε την αλληλεγγύη της προς την Ουκρανία και την ανησυχία της σχετικά με την καταστροφή ταχυδρομικών υποδομών και, κυρίως, την απώλεια ανθρώπινων ζωών, και ενθάρρυνε, για άλλη μια φορά, τους ταχυδρομικούς φορείς της ΕΕ να συνδράμουν τους ουκρανικούς φορείς στην προσπάθειά τους να διευκολύνουν την παράδοση δεμάτων και την ταχυδρομική επικοινωνία με τους ανθρώπους στην Ουκρανία.

Η Ολομέλεια ενέκρινε τα ακόλουθα έγγραφα:

-ERGP PL II (23) 6 - Έκθεση ERGP σχετικά με τις εξουσίες των εθνικών ρυθμιστικών αρχών

-ERGP PL II (23) 8 - Έκθεση ERGP σχετικά με τις επιπτώσεις του εκσυγχρονισμού/ προσαρμογής της καθολικής υπηρεσίας

-ERGP PL II (23) 9 - Έκθεση ERGP για την ποιότητα των υπηρεσιών, την προστασία των καταναλωτών και τον χειρισμό των καταναλωτών

-ERGP PL II (23) 10 - Έκθεση ERGP για τους βασικούς δείκτες ταχυδρομικών υπηρεσιών

-ERGP PL II (23) 12- Έκθεση ERGP σχετικά με τις πρακτικές για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα στον ταχυδρομικό τομέα

Την προηγούμενη της Συνεδρίας της Ολομέλειας, στις 23 Νοεμβρίου, το ERGP διοργάνωσε δημόσιο εργαστήριο για συζήτηση μεταξύ των ενδιαφερομένων φορέων με θέμα "Πώς να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση των χρηστών των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα/αειφορία". Οι ταχυδρομικοί φορείς, εμπειρογνώμονες του ταχυδρομικού κλάδου και οργανώσεις καταναλωτών, αναγνωρίζοντας την επείγουσα ανάγκη αντιμετώπισης των στόχων που θέτει η Πράσινη Συμφωνία, μοιράστηκαν τις εμπειρίες και τις συστάσεις τους για την περαιτέρω προώθηση της ενδυνάμωσης και ευαισθητοποίησης των χρηστών σχετικά με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα στον ταχυδρομικό τομέα, ενώ ακολούθησε εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων και συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων. Η συζήτηση τροφοδοτεί την έκθεση του ERGP σχετικά με τη διερεύνηση των δυνατοτήτων υποστήριξης της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας στο πλαίσιο του ταχυδρομικού κανονιστικού πλαισίου, την οποία το ERGP θα εκπονήσει το επόμενο έτος.

- Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη σελίδα: https://ec.europa.eu/ergp

- Επικοινωνία: GROW-ERGP@ec.europa.eu

- Ακολουθήστε μας: https://www.linkedin.com/company/ergp-the-european-regulators-group-for-postal-services/

Σχετικά με το ERGP

Το ERGP (Σώμα Ευρωπαίων Ρυθμιστών για τις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες) αποτελείται από τις 27 Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές (ΕΡΑ) της ΕΕ για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες, καθώς και από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές των χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και των χωρών που είναι υποψήφιες για ένταξη στην ΕΕ. Το ERGP συμβουλεύει και επικουρεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών και για τη συνεπή εφαρμογή σε όλα τα κράτη μέλη του κανονιστικού πλαισίου για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες.