Ενημέρωση προτιμήσεων για cookies
11/12/2023

Συνάντηση Ενδιαφερόμενων Μερών και Παραγόντων στην Αγορά των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών [Stakeholder Meeting]

Συνάντηση Ενδιαφερόμενων Μερών και Παραγόντων στην Αγορά των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών [Stakeholder Meeting] 18 Δεκεμβρίου 2023

Χώρος Διεξαγωγής: Εκπαιδευτικό Κέντρο Γραφείου Επιτρόπου Επικοινωνιών
Διεύθυνση: Ανδρέα Χαλιού 1, 2408 Έγκωμη

https://maps.app.goo.gl/7Pt1wgsB9LGcTvZ38