Ενημέρωση προτιμήσεων για cookies
05/12/2022

ΣΥΝΕΔΡΙΑ 23ΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ERGP)

Συνεδρία της 23ης Ολομέλειας του Σώματος Ευρωπαίων Ρυθμιστών για τις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες (ERGP) υπό την προεδρία του Πέτρου Γαλίδη, Βοηθού Επιτρόπου Επικοινωνιών της Κύπρου (ΓΕΡΗΕΤ)

To Σώμα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες (ERGP) πραγματοποίησε στις 25 Νοεμβρίου στη Βαρκελώνη, την 23η Συνεδρίαση της Ολομέλειάς του, υπό την Προεδρία του κ. Πέτρου Γαλίδη, Βοηθού Επιτρόπου Επικοινωνιών της Κύπρου  υποστηριζόμενου από τον Αντιπρόεδρο Δρ. Σπύρο Παντελή, Αντιπρόεδρο της Ελληνικής  Επιτροπής  Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

Η Ολομέλεια ενέκρινε το Πρόγραμμα Εργασίας του ERGP για το 2023, το οποίο περιγράφει τις δράσεις του Σώματος για το επόμενο έτος και συμβαδίζει με τους τρεις στρατηγικούς άξονες της Μεσοπρόθεσμης Στρατηγικής 2023-2025 που επίσης εγκρίθηκε στην Ολομέλεια: (1) αναθεώρηση του κανονιστικού πλαισίου για τον ταχυδρομικό τομέα υπό το πρίσμα της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και της ψηφιοποίησης, (2) προώθηση του ανταγωνισμού στην ενιαία ευρωπαϊκή ταχυδρομική αγορά, λαμβάνοντας υπόψη την κατακόρυφη ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, και (3) ενίσχυση των καταναλωτών και διασφάλιση της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, προσανατολισμένης στον χρήστη.

Οι δράσεις του ERGP για το 2023 θα επικεντρωθούν, μεταξύ άλλων, στις μελλοντικές ανάγκες της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας και τον αντίκτυπο του εκσυγχρονισμού της στον ταχυδρομικό τομέα, στις πρακτικές περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, καθώς και στην εφαρμογή του Κανονισμού για τη διασυνοριακή παράδοση δεμάτων. Επιπλέον, το ERGP θα δώσει έμφαση σε θέματα ποιότητας υπηρεσιών, προστασίας καταναλωτών και διαχείρισης παραπόνων.

Η Ολομέλεια εξέφρασε τη λύπη της που δεν υπήρξε άμεση πρόταση τροποποίησης του κανονιστικού πλαισίου, μετά την απόφαση (ΕΕ) 2022/1327 του Συμβουλίου της 26ης Ιουλίου. Ταυτόχρονα, η Ολομέλεια υποστηρίζει την προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για εκπόνηση μελέτης του ταχυδρομικού τομέα που θα αποτελέσει συμβολή για την απόφαση για αναθεώρηση του ταχυδρομικού πλαισίου. Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα εργασίας ERGP 2023 τροποποιήθηκε για να συμπεριλάβει σχετική έκθεση για τις επιπτώσεις του εκσυγχρονισμού της καθολικής υπηρεσίας στα κράτη μέλη που έχουν εφαρμόσει ή βρίσκονται σε εξέλιξη τροποποιήσεις της καθολικής υπηρεσίας. Ειδικότερα, θα εξεταστούν ζητήματα σχετικά με την απασχόληση, την ικανοποίηση των χρηστών και το κόστος / οικονομική βιωσιμότητα των παρόχων καθολικής υπηρεσίας.

Τέλος, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και μετά από ψηφοφορία, εκλέχθηκε ομόφωνα Πρόεδρος του ERGP για το 2024, ο κ. Mr Dan Sjöblom, Γενικός Διευθυντής της Σουηδικής Ρυθμιστικής Αρχής (PTS).

Σχετικά με το ERGP:

Το ERGP (European Regulators Group for Postal Services) απαρτίζεται από τις 27 Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές Ταχυδρομικών Υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Ρυθμιστικές Αρχές χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και χωρών Υποψηφίων για Ένταξη. Το ERGP συμβουλεύει και υποβοηθά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών και στην ομοιόμορφη εφαρμογή του Ρυθμιστικού Πλαισίου σε όλα τα Κράτη Μέλη.