Ενημέρωση προτιμήσεων για cookies
23/06/2023

Συνεδρία της 24ης Ολομέλειας του Σώματος Ευρωπαίων Ρυθμιστών για τις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες (ERGP) υπό την προεδρία του Πέτρου Γαλίδη, Βοηθού Επιτρόπου Επικοινωνιών της Κύπρου (ΓΕΡΗΕΤ)

Η Ολομέλεια συζήτησε και ενέκρινε για να τεθεί σε Δημόσια Διαβούλευση το προσχέδιο Προγράμματος Εργασίας του ERGP για το 2024, το οποίο εκπονήθηκε λαμβάνοντας υπόψη τους τρεις στρατηγικούς πυλώνες της Μεσοπρόθεσμης Στρατηγικής ERGP 2023-2025. Το προσχέδιο θα υποβληθεί σε δημόσια διαβούλευση από τις 6 Ιουλίου έως τις 6 Οκτωβρίου 2023. Η Ολομέλεια επίσης συζήτησε το Μέλλον του ERGP και συμφώνησε η συζήτηση να συνεχιστεί περαιτέρω.

Η Ολομέλεια ενέκρινε τα ακόλουθα έγγραφα:

- ERGP PL I (23) 7 – Έκθεση ERGP για τις μελλοντικές ανάγκες της καθολικής υπηρεσίας.

- ERGP PL I (23) 13 – Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή και την εφαρμογή του κανονισμού για τις διασυνοριακές υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων.

Οι εκθέσεις θα δημοσιοποιηθούν στην ιστοσελίδα του ERGP (https://ec.europa.eu/ergp). Επιπλέον, η Ολομέλεια ενημερώθηκε για την πρόοδο των εργασιών των Ομάδων Εργασίας.

Στις 22 Ιουνίου, πριν από την Ολομέλεια, το ERGP διοργάνωσε εσωτερικό Εργαστήριο με θέμα «Οι μεγάλες τάσεις και το μελλοντικό ρυθμιστικό πλαίσιο των ταχυδρομικών υπηρεσίων». Το εργαστήριο εντόπισε τις σχετικές μεγάλες τάσεις και συζήτησε πώς η εξέλιξή τους μπορεί να οδηγήσει τον ταχυδρομικό τομέα της ΕΕ τις επόμενες δύο δεκαετίες. Τα αποτελέσματα θα τροφοδοτήσουν τη μελλοντική μελέτη που εκπονεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά την απόφαση (ΕΕ) 2022/1327 του Συμβουλίου της 26ης Ιουλίου 2022.
Σχετικά με το ERGP

Το ERGP (European Regulators Group for Postal Services) απαρτίζεται από τις 27 Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές Ταχυδρομικών Υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Ρυθμιστικές Αρχές χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και χωρών Υποψηφίων για Ένταξη. Το ERGP συμβουλεύει και υποβοηθά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών και στην ομοιόμορφη εφαρμογή του Ρυθμιστικού Πλαισίου σε όλα τα Κράτη Μέλη.
#ERGP