Ενημέρωση προτιμήσεων για cookies
20/10/2023

Συνεδρία των Αντιπροσώπων του Σώματος Ευρωπαίων Ρυθμιστών για τις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες (ERGP), 20 Oκτωβρίου 2023.

Πραγματοποιήθηκε στις 20/10/2023 στη Θεσσαλονίκη η Συνεδρία των Αντιπροσώπων (Contact Network) του Σώματος Ευρωπαίων Ρυθμιστών για τις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες (ERGP - European Regulators Group for Postal Services) υπό την Προεδρία του Αρμόδιου Λειτουργού του ΓΕΡΗΕΤ κ. Μιχάλη Νικολάου. Στη συνεδρία συζητήθηκαν θέματα όπως το προτεινόμενο Πρόγραμμα Εργασιών του Σώματος για το 2024, καθώς και η εξέλιξη των δράσεων για το 2023, που αφορούν, μεταξύ άλλων, στη διερεύνηση των καλών πρακτικών του ταχυδρομικού τομέα για την προστασία του περιβάλλοντος, στην ποιότητα της ταχυδρομικής υπηρεσίας, σε θέματα διαχείρισης παραπόνων, καθώς και στις τάσεις εξέλιξης, προσαρμογής της Καθολικής Υπηρεσίας στο σύγχρονο περιβάλλον, και στις αρμοδιότητες των Ρυθμιστικών Αρχών