Ενημέρωση προτιμήσεων για cookies
23/06/2023

Υπογραφή σημαντικών συμφωνιών από τον Βοηθό Επίτροπο Επικοινωνιών κ. Πέτρο Γαλίδη, στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Συνεδρίου Ρυθμιστών της ITU, στο Sharm El Sheikh.

Ο Βοηθός Επίτροπος συμμετείχε στο Παγκόσμιο Συνέδριο Ρυθμιστών της ITU (Global Symposium for Regulators 2023 - GSR-23) που διεξήχθη στο Sharm El Sheikh της Αιγύπτου από τις 5 μέχρι τις 8 Ιουνίου 2023.

Στα πλαίσια του GSR-23, ο κ. Γαλίδης, υπό την ιδιότητα του Προέδρου του EMERG, μαζί με τη Συνπρόεδρο του EMERG για το 2023 κα. Naama Hening του Υπουργείου Συγκοινωνιών του Ισραήλ, υπέγραψαν Μνημόνιο Συναντίληψης με την ITU. Η υπογραφή του Μνημονίου αποσκοπεί στη δημιουργία ενός υψηλού επιπέδου πλαισίου συνεργασίας μεταξύ των δύο μερών για κοινές δράσεις στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Επίσης, υπεγράφη Κοινή Δήλωση Συνεργασίας μεταξύ του EMERG, της ITU και του EaPeReg, με στόχο την από κοινού δράση σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος όπως η χαρτογράφηση ευρυζωνικών υποδομών και υπηρεσιών, η αναγνώριση καλών πρακτικών και η διευκόλυνση της μεταφοράς τεχνογνωσίας. Στο πλαίσιο αυτό, προγραμματίζεται από κοινού διοργάνωση συνεδρίου σε μορφή εργαστήριου με θέμα τη χαρτογράφηση των ευρυζωνικών υποδομών και υπηρεσιών.