Ενημέρωση προτιμήσεων για cookies
07/03/2023

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ – Μάρτιος 2023

Ανακοίνωση αναφορικά με τη διεξαγωγή έρευνας καταναλωτών σε σχέση με την ποιότητα της κινητής τηλεφωνίας η οποία θα διεξαχθεί κατά την περίοδο Μαρτίου – Απριλίου 2023.