Ενημέρωση προτιμήσεων για cookies
07/09/2022

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Ανακοίνωση αναφορικά με τη διεξαγωγή έρευνας καταναλωτών σε σχέση με την ποιότητα της σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης η οποία θα διεξαχθεί από τα μέσα Σεπτεμβρίου μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου.