Απόφαση της Ευρωπαϊκής  Επιτροπής σχετικά με την υπόθεση CY/2015/1756: Xονδρική παροχή σε σταθερή θέση τερματισμού κλήσεων σε μεμονωμένα δημόσια τηλεφωνικά δίκτυα στην Κύπρο